Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 186 poz. 4959

Uchwała nr LIX/246/2010 Rady Gminy Rzekuń

z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ i art. 211, 212 ust1, art.217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz. U Nr 157 , poz. 1240 /, Rada Gminy Rzekuń postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy na 2010 rok;

zwiększając wydatki o - 140.000,00zł

zgodnie z zał nr 1 i 1a do niniejszej uchwały

2. Budżet po zmianach, o których mowa w ust. 1 będzie wynosił;

1)po stronie dochodów ogółem - 24.645.150,00zł

w tym :

bieżące - 22.534.150,00zl

majątkowe - 2.111.000,00zł

2)po stronie wydatków ogółem - 32.848.430,00zł

w tym :

bieżące - 18.492.930,00zł

majątkowe - 14.355.500,00zł

§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 140.000,00zł, który pokryty będzie kredytem długoterminowym.

§ 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2011 zgodnie z zał. nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Jastrzębski

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe