Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 186 poz. 4973

Zarządzenie nr 184/10 Burmistrza Gminy Różan

z dnia 26 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz § 4 uchwały nr XXXVIII/182/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 czerwca 2010r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010, zarządza się co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 uchwalonym przez Radę Miejską w Różanie w dniu 29 stycznia 2010 r. uchwałą nr XXXIV/168/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. Łączna kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 19.380.295 zł, w tym dochody majątkowe – 59.000,00 zł. bieżące - 19.321.295,00 zł. a wydatków - 25.549.595 zł. w tym majątkowe – 9.140.580,00 zł., bieżące – 16.409.015,00 zł.

§ 2. Ustala się deficyt w kwocie 6.169.300,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. Ustala się: przychody w kwocie 6.800.000,00 zł. rozchody w kwocie 630.700,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Gminy


Jerzy Parciński


Uzasadnienie

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 14.329 zł. oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" w kwocie 13.600 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 184/10
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 26 lipca 2010 r.
Zalacznik1.rtf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/10
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 26 lipca 2010 r.
Zalacznik2.xls

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe