Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 188 poz. 5055

Uchwała nr 783/2010 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 6 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. Nr 200, poz. 1537 ze zm.) w związku z § 16 Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli nadanego uchwałą Nr 567/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2001 r. w sprawie utworzenia Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zmienionego uchwałą Nr 497/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11.10.2004 r., uchwałą Nr 365/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.07.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz uchwałą Nr 386/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu nadanym uchwałą Nr 567/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2001 r. w sprawie utworzenia Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zmienionego uchwałą Nr 497/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, uchwałą Nr 365/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.07.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz uchwałą Nr 386/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 2 w miejsce :

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 84, poz. 779 ) wpisuje się:

„ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz. 1537 ze zm.)”;

2) W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stanowisko dyrektora powierza i ze stanowiska dyrektora odwołuje Prezydent Miasta Radomia”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu


Dariusz Wójcik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe