Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 188 poz. 5056

Uchwała nr 784/2010 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany adresu Przedszkola Publicznego Nr 15 w Radomiu, ul. Kusocińskiego 10

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5c pkt. 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się adres Przedszkola Publicznego Nr 15 w Radomiu z ul. Janusza Kusocińskiego 10 na ul. Janusza Kusocińskiego 10 a.

2. W zakresie wynikającym z ust. 1 niniejszego paragrafu akt założycielski Przedszkola Publicznego Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego Nr 15 w Radomiu, ul. Janusza Kusocińskiego 10.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu


Dariusz Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr 784/2010
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

zalacznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe