Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 188 poz. 5058

Uchwała nr XXXII/126/10 Rady Gminy w Ceranowie

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ceranów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.90 f ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm./ Rada Gminy w Ceranowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ceranów stanowiacym załącznik do uchwały Nr XXII/96/05 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( Dz.Urz. Woj.Maz. Nr 104, poz. 2930 ) wprowadza się następujace zmiany:

1. w § 6 ust.3 otrzymuje brzmienienie: "3.Stypendium szkolne może być także przyznane w formie pieniężnej, jeżeli udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust.1 i 2, jest niemożliwe lub niecelowe".

2. uchyla się § 7

3. § 8 otrzymuje brzmienie: " § 8 Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej należy skladać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ceranowie".

4. w § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1.Pomoc materialna w formie pieniężnej realizowana będzie w kasie Gminnego Osrodka Pomocy Społecnej w Ceranowie lub przelewem na rachunek bankowy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceranów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosdzenia w Dzienniku Urzędowym Wojeództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Dziwulski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe