Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 188 poz. 5070

Uchwała nr LV/496/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust.2b i 2d ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, uchwala co następuje:

§ 1. Na wniosek Burmistrza tworzy się na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki jeden odrębny obwód głosowania z określonym numerem 13, z siedzibą w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2. Obwód głosowania tworzy się dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Bisialski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe