Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 190 poz. 5176

Uchwała nr XXXVIII/260/10 Rady Gminy Mrozy

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. Nadać ulicy położonej w Mrozach nazwę : Alternatywy - działki nr 2134/17, 2133/11, 2128/22 , 2115/9, 2110/15 (wg załącznika graficznego).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Marek Rudka


Uzasadnienie

Z wnioskiem o nadanie ulicy nazwy „Alternatywy” wystąpili właściciele działek, które zostały zabudowane budynkami mieszkalnymi, w związku z potrzebą dokonania zameldowania. Proponowana nazwa jest zgodna z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612). Projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania przez Radę Sołecką i Zebranie Wiejskie sołectwa Mrozy Wola. Pomimo rozbieżnych opinii dotyczących nadania nazwy ulicy, projekt uchwały został skierowany pod obrady Rady Gminy.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/260/10
Rady Gminy Mrozy
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik graficzny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe