Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 190 poz. 5180

Uchwała nr L/451/2010 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 18 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 3 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 76.369.259,95 zł,.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 79.164.259,95 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 47.795.927,82 zł,

b) majątkowe w kwocie 31.368.332,13 zł,

3. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 3.

2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 4.

§ 3. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn


Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/451/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/451/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/451/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/451/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/451/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/451/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/451/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/451/2010
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe