Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 190 poz. 5181

Uchwała nr LVIII/208/2010 Rady Gminy Tczów

z dnia 26 lipca 2010r.

w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze utworzone do wyboru Rady Gminy w Tczowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92 ust 1., 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLI/237/2002 Rady Gminy w Tczowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych do wyboru Rady Gminy w Tczowie uchwala się ,co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w podziale Gminy Tczów na okręgi wyborcze w sposób następujący:

1. Ustala się liczbę okręgów wyborczych na 11

2. W granicę okręgu wyborczego Nr 11 włącza się sołectwo Józefów

3. Ustala się liczbę radnych w okręgu wyborczym Nr 11 na 2.

§ 2. Numery i granice okręgów oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy w Tczowie


Piotr Woźniak


Załącznik do Uchwały Nr LVIII/208/2010
Rady Gminy Tczów
z dnia 26 lipca 2010 r.

Numer okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

Sołectwo Borki

1

2

Sołectwo Kazimierzów

1

3

Sołectwo Lucin

1

4

Sołectwo Podzakrzówek

1

5

Sołectwo Tczów

2

6

Sołectwo Brzezinki Stare
i Julianów

2

7

SołectwoBrzezinki Nowe
i Wincentów

1

8

Sołectwo Bartodzieje

2

9

Sołectwo Rawica

1

10

Sołectwo Tynica

1

11

Sołectwo Janów i Józefów

2

Przewodniczący Rady Gminy w Tczowie


Piotr Woźniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe