Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 196 poz. 5432

Uchwała nr XXXIV/234/2010 Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.), art.216 ust.2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Stara Błotnica uchwala:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu w kwocie 40.000 zł. (słownie złotych : czterdzieści tysięcy) z przeznaczeniem na: sfinansowanie odwodnienia posesji w miejscowości Nowy Gózd i Stare Żdżary.

§ 2. Zasady udzielenia i rozliczenia pomocy o jakiej mowa w § 1 określa odrębna umowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący


Roman Popowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe