Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 197 poz. 5506

Uchwała nr 586/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 7 września 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje ;

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2010r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

Zmienia się plan limitów wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1) Różnica między planem dochodów a wydatków stanowi kwotę 18 168 288 zł

2) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 18 168 288 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

3) Przychody budżetu w kwocie 20 872 896 zł , rozchody budżetu w wysokości 2 704 608 zł. – załącznik Nr 6 do uchwały

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej


Janusz Rasiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 586/XLI/2010
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 7 września 2010 r.
Zalacznik1.xls

Uchwala 586zał.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 586/XLI/2010
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 7 września 2010 r.
Zalacznik2.xls

Uchwala 586 zał.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 586/XLI/2010
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 7 września 2010 r.
Zalacznik3.xls

Uchwala 586 zał.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 586/XLI/2010
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 7 września 2010 r.
Zalacznik4.xls

Uchwala 586 zał.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 586/XLI/2010
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 7 września 2010 r.
Zalacznik5.xls

Uchwała 586 zał.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 586/XLI/2010
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 7 września 2010 r.
Zalacznik6.xls

Uchwała 586 zał.6

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe