| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 5 Starosty Białobrzeskiego

z dnia 1 września 2010r.

do porozumienia z dnia 8 lutego 2006r

Art.1. zawarty w dniu 1 września 2010 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego”

zawarte pomiędzy Powiatem Białobrzeskim, reprezentowanym przez: 1. Andrzeja Oziębło – Starostę Białobrzeskiego 2. Artura Pastuszka – Wicestarostę Białobrzeskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Barbarze Świercz zwanym dalej „ Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: 1.Starostę – Jana Baranowskiego 2.Wicestarostę – Bolesława Justyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kijek zwanym dalej „ Przyjmującym” ustala się co następuje

§ 1. W porozumieniu wprowadza się następujące zmiany: 1) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: „ 2. W roku szkolnym 2010/2011 koszt kształcenia jednego ucznia wynosi 300,00 zł. słownie /trzysta złotych/ ”. 2) w § 6 wyrazy „ w roku szkolnym 2009/2010” zastępuje się wyrazami „ w roku szkolnym 2010/2011”.

§ 2. Niniejszy aneks stanowi integralną treść porozumienia.

§ 3. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 4. Aneks sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, - 1 egzemplarz dla Przyjmującego, a 2 egzemplarze dla Powierzającego .

§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, przez powierzającego.

Starosta

Andrzej Oziębło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »