Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 202 poz. 5937

Uchwała nr LVI/502/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie o zmianie uchwały nr VII/62/07 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996r - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późn.zm./ po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwała, co następuje

§ 1. W szczegółowych zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowiących załącznik do Uchwały nr VII/62/07 z dnia 27 marca 2007r. wprowadza się następujące zmiany: rozdz. II § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„postoju pojazdów mechanicznych, lawet, przyczep i przyczep campingowych na drogach, parkingach i placach publicznych, poza miejscami dozwolonymi, z tym, że postój samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych, ciągników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep możliwy jest wyłącznie na parkingu przy targowisku miejskim.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3. 1. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Bisialski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe