Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 202 poz. 5938

Uchwała nr LVII/507/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 8 i art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm. ), art. 5 c pkt. 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) w związku z § 1 ust 3 Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum, stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wspólnego wniosku rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego nadaje się z dniem 12 listopada 2010r. Publicznemu Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Młodzieżowa 3 imię Ryszarda Kaczorowskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicy informacyjnej Gimnazjum oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Bisialski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe