| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/343/2010 Rady Gminy Siedlce

z dnia 4 listopada 2010r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8, 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniami Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. Nr 55, poz. 755) i z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r . (M. P. Nr 75, poz. 950 ) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1 Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2011 rok:

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od daty produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (W TONACH)

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

Wyprodukowane po 2000 roku

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

624

660

powyżej 5,5 do 9 włącznie

948

984

powyżej 9 i poniżej 12

1176

1224

Wyprodukowane do końca 2000 roku

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

696

708

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1008

1032

powyżej 9 i poniżej 12

1284

1320


2)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (W TONACH)

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1008

1080

13

14

1080

1284

14

15

1284

1344

15

1344

1728

Trzy osie

12

17

1284

1332

17

19

1332

1416

19

21

1416

1656

21

23

1656

1896

23

25

1860

2256

25

2256

2256

Cztery osie i więcej

12

25

1656

1716

25

27

1680

1968

27

29

1968

2256

29

31

2256

2772

31

2508

2772

3)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od daty produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz wpływu na środowisko:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (W TONACH)

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

Spełnia normy czystości spalin EURO

Nie spełnia norm EURO

Wyprodukowane po 2000 roku

Od 3,5 i poniżej 12

1140

1416

Wyprodukowane do końca 2000 roku

Od 3,5 i poniżej 12

1260

1560


4)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW: CIĄGNIK SIODŁOWY + NACZEPA, CIĄGNIK BALASTOWY + PRZYCZEPA (W TONACH)

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1380

1596

18

25

1608

1728

25

31

1656

1728

31

1728

2136

Trzy osie

12

40

1908

2136

40

2052

2760

5)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od daty produkcji pojazdu oraz dopuszczalnej masy całkowitej:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (W TONACH)

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

Wyprodukowane po 2000 roku

Od 7 i poniżej 12

600

Wyprodukowane do końca 2000 roku

Od 7 i poniżej 12

636


6)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów i rodzaju zawieszenia:

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW: NACZEPA/PRZYCZEPA + POJAZD SILNIKOWY (W TONACH)

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

(W TONACH)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

24

36

18

25

240

408

25

672

708

Dwie osie

12

28

300

420

28

33

768

1068

33

38

1068

1536

38

1356

2004

Trzy osie

12

38

948

1164

38

1416

1606

7)od autobusów, w zależności od daty produkcji pojazdu, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko:

ILOŚĆ MIEJSC DO SIEDZENIA

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

Spełnia normy czystości spalin EURO

Nie spełnia norm EURO

Wyprodukowane po 2000 roku

Mniej niż 30 miejsc

1152

1200

30 i więcej miejsc

1548

1596

Wyprodukowane do końca 2000 roku

Mniej niż 30 miejsc

1200

1272

30 i więcej miejsc

1584

1656

§ 2 Wpłaty podatku od środków transportowych dokonuje się bez wezwania, na rachunek budżetu Gminy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach, w dwóch równych ratach płatnych w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września roku podatkowego.

§ 3 Traci moc uchwała Nr XXXVII/257/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.


§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Mikulski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »