Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 204 poz. 6196

Uchwała nr LX/213/2010 Rady Gminy Tczów

z dnia 14 września 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tczów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się ,co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XL/148/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tczów wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 3 do Statutu Gminy Tczów punkt 6 otrzymuje brzmienie: Gminna Biblioteka Publiczna w Tczowie z Filią w Bartodziejach

- skreśla się punkt 7

- zmienia się numerację punktu 8, który zastępuje się numerem 7

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Tczowie


Piotr Woźniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe