Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 204 poz. 6198

Uchwała nr LXIII/227/2010 Rady Gminy Tczów

z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Tczowie nr LXII/222/2010 z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18, ust.2 pkt. 8, art.40, ust.1, art.41, ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz.1591 z póź. zm./ art. 5, art. 6, ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613/ oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. /MP Nr 55, poz. 755/. Rada Gminy w Tczowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Tczowie nr LXII/222/2010 z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Tczowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy w Tczowie


Piotr Woźniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe