Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 204 poz. 6199

Uchwała nr LXIII/228/2010 Rady Gminy Tczów

z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18, ust.2 pkt. 8, art.40, ust.1, art.41, ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz.1591 z póź. zm./ art. 5, art. 6, ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613/ oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. /MP Nr 55, poz. 755/. Rada Gminy w Tczowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości w następującej wysokości :

1. Od gruntów:

1) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków - 0,56 zł.

2) od 1 ha gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł.

3) od pozostałych gruntów z 1m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,21 zł.

2. Od budynków lub ich części:

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,56 zł.

2) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej - 16,41 zł.

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł.

4) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł.

5) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego - 3,89zł.

3. Od budowli :

2 % ich wartości .

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Tczowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje w roku podatkowym 2011.

Przewodniczący Rady Gminy w Tczowie


Piotr Woźniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe