Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 204 poz. 6200

Uchwała nr LV/385/10 Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 29 września 2010r.

Akt o podziale samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Błoniu przez wyłączenie Filii w Radzikowie i włączenie jej do Centrum Kultury w Błoniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, 11, 13, 18 ust 1 i 20 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) , Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 listopada 2010 r. dokonuje się podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Błoniu, zwanego dalej Ośrodkiem.

2. W wyniku podziału Ośrodka wyłącza się z jego organizacji Filię w Radzikowie i wraz z jej mieniem i załogą włącza się ją do organizacji jednostki organizacyjnej Centrum Kultury w Błoniu

§ 2. W uchwale nr XXVII/181/08 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 października 2008 r., w załączniku statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Błoniu skreśla się ust. 2 w § 8.

§ 3. 1)Czynności, o których mowa w § 1 powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2010 r.

2)Zmiany objęte niniejszą uchwałą podlegają stosownemu wpisowi do Rejestru instytucji kultury.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Piotr Jakub Pniewski


Przewodniczący Rady


Piotr Jakub Pniewski


Uzasadnienie

Przeniesienie filii w Radzikowie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Błoniu do organizacji jednostki Centrum Kultury w Błoniu związane jest z sygnalizowanym zamiarem likwidacji Ośrodka i założeniem, że jego funkcję będzie kontynuowało Centrum Kultury w Błoniu. W celu zapewnienia ciągłości działania Filii Ośrodka w Radzikowie podjęto powyższą uchwałę

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe