Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 204 poz. 6202

Uchwała nr XXXIX/178/2010 Rady Gminy w Mirowie

z dnia 20 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/122/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.30 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela ( Dz.U.z 2006 r. Nr 97 , poz. 674 z póź. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) , Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz.U. Nr 22, poz. 181 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz.U. Z 2009 r. Nr 200, poz.1537.), Rada Gminy w Mirowie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/122/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2009 r. w paragrafie 5 wprowadza się dodatek funkcyjny dla doradcy metodycznegow kwocie 715 zł miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Mirowie


Dariusz Bąk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe