Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 204 poz. 6203

Uchwała nr XLIII/167/10 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

z dnia 27 września 2010r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Miejska w Wyśmierzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu w kwocie 50.000 zł / słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/ z przeznaczeniem na „Przebudowa drogi powiatowej w Jabłonnej”

§ 2. Zasady udzielania i rozliczenia pomocy o jakiej mowa w § 1 określi odrębna umowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyśmierzyc

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Elżbieta Karasek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe