Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 22 poz. 708

Uchwała nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 20 stycznia 2011r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r Dz. U. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 874; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142) art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475) – Rada Miejska w Płońsku, uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki opłaty targowej na terenie miasta Płońska zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci.

§ 3.

Opłata dzienna płatna jest w dniu, za który przypada.

§ 4.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Burmistrza Miasta Płońsk, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr LXI/353/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Jolanta Anna Mikołajewska


Załącznik do Uchwały Nr VI/44/11
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 20 stycznia 2011 r.

TABELA STAWEK OPŁATY TARGOWEJ OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA PŁOŃSKA

I. OPŁATY DZIENNE ZA HANDEL Z :

1. Wozu konnego 3,00 zł

2. Samochodu osobowego i ciągnika 4,00 zł

3. Samochodu osobowego z przyczepą, samochodu dostawczego i ciągnika z jedną przyczepą lub dwukółką 5,00 zł

4. Samochodu dostawczego z przyczepą i ciągnika z dwoma przyczepami 6,00 zł

5. Samochodu ciężarowego 15,00 zł

6. Samochodu ciężarowego z przyczepą 20,00 zł

II. OPŁATY DZIENNE ZA HANDEL:

1. Zwierzętami (za sztukę):

a) prosięta, owce 1,00 zł

b) tuczniki, cielęta 4,00 zł

c) bydło 4,00 zł

d) źrebięta 4,00 zł

e) konie 5,00 zł

f) psy 5,00 zł

g) gołębie i pozostałe zwierzęta ( za kosz, klatkę, skrzynkę ) 4,00 zł

2. Mięsem ubojowym z pawilonu miejskiego (od każdej osoby prowadzącej działalność handlową) 40,00 zł

III. OPŁATY DZIENNE ZA HANDEL Z:

1. Samochodu dostawczego lub osobowego z przyczepą (dotyczy barów, choinek, kwiatów przed Świętem Zmarłych ) 30,00 zł

2. Samochodu ciężarowego artykułami spożywczymi i przemysłowymi (dotyczy również barów, choinek, kwiatów, mebli, dywanów, pasz) 35,00 zł

3. Samochodu ciężarowego z przyczepą (dotyczy choinek, kwiatów przed Świętem Zmarłych, mebli, dywanów, pasz) 40,00 zł

IV. OPŁATY DZIENNE ZA HANDEL:

Lp.

Rodzaj handlu

Art. spożywcze nie przetworzone przemysłowo pochodzenia krajowego

Art. spożywcze przetworzone przemysłowo oraz art. przemysłowe pochodzenia krajowego i zagranicznego,
sadzonki roślin i inne

Stawka w złotych

1.

Z ręki

3,00

5,00

2.

Z wózka lub skrzynki

5,00

8,00

3.

Za stoisko handlowe do 3,0 mb oraz stoły – dot.: małego targowiska
za każdy następny mb

9,00
2,00

10,00
2,00

4.

Ze straganu ( stoły, budki, namioty, szczęki, wieszaki ) do 3 mb – dot.: dużego targowiska
za każdy następny mb

12,00

4,00

20,00

4,00

5.

Dot:Manhattanu Ze straganu miejskiego (wiaty):
- za 1,60 mb szerokości
- powyżej 1,60 mb za każdy dodatkowy mb
- za 2,50 mb szerokości
- powyżej 2,50 mb za każdy dodatkowy mb
Inne:
- za stoisko handlowe do 3,00 mb
- za każdy następny mb
- handel przed pawilonem handlowym oraz wystawki o szer. pow. 60 cm chodnika


10,00
3,00
9,00


12,00
5,00
15,00
5,00

13,00
3,00
11,00

6.

Z samochodu osobowego ( płody rolne )

5,00

7.

Z samochodu dostawczego lub osobowego z przyczepką ( płody rolne )

8,00

8.

Z samochodu ciężarowego ( płody rolne )

18,00

9.

Z samochodu ciężarowego z przyczepą ( płody rolne ) – poz. od 6 do 9 dot. dużego targowiska i handlu we wtorek

25,00

V. TARYFA STAWEK OPŁATY DZIENNEJ NA GIEŁDZIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP POJAZDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA PŁOŃSKA:

1. Samochody osobowe 10,00 zł

2. Samochody dostawcze 13,00 zł

3. Samochody ciężarowe 16,00 zł

4. Ciągniki rolnicze 9,00 zł

5. Pojazdy jednośladowe 5,00 zł

6. Sprzęt rolniczy 9,00 zł

UWAGA

- samochód dostawczy oznacza pojazd do 3,50 t ciężaru całkowitego

- samochód ciężarowy oznacza pojazd powyżej 3,50 t ciężaru całkowitego


Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/44/11
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Wprowadzenie nowej uchwały ma na celu dokonanie zmian polegających na podwyżkach w niektórych pozycjach.

W ramach opłat dziennych za handel, przewidziano następujące zmiany:

1. W poz. I pkt 2 podwyższono stawkę z 3,00 zł na 4,00 zł oraz w pkt 3 z 4,00 zł na 5,00 zł.

2. W poz. II pkt 1f podwyższono stawkę z 4,00 zł na 5,00 zł oraz w pkt 1g z 3,00 zł na 4,00 zł.

3. W poz. IV pkt 4 podwyższono stawkę z 10,00 zł na 12,00 zł ( dotyczy art. spożywczych nie przetworzonych przemysłowo pochodzenia krajowego ) oraz z 18,00 zł na 20,00 zł ( dotyczy art. spożywczych przetworzonych przemysłowo oraz art. przemysłowych pochodzenia krajowego i zagranicznego, sadzonki roślin i inne ). Ponadto podwyższono stawkę dot. zapisu „za każdy następny mb” z kwoty 3,00 zł na 4,00 zł ( dot. zarówno art. spożywczych nie przetworzonych przemysłowo pochodzenia krajowego, jak i art. spożywczych przetworzonych przemysłowo oraz art. przemysłowych pochodzenia krajowego i zagranicznego, sadzonki roślin i inne ). W pkt 5 podwyższono stawkę w zapisie „za każdy następny mb” - z kwoty 2,00 zł na 3,00 zł ( dot. zarówno art. spożywczych nie przetworzonych przemysłowo pochodzenia krajowego, jak i art. spożywczych przetworzonych przemysłowo oraz art. przemysłowych pochodzenia krajowego i zagranicznego, sadzonki roślin i inne ).

Zaznaczyć należy, że ostatnie zmiany wprowadzone były w 2009 roku.

Burmistrz Miasta Płońska


Andrzej Pietrasik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe