Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 22 poz. 711

Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 21 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę nr 217/XLV/10 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 217/XLV/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 04 listopada 2010 r. w § 1 pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej” .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Tomaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe