Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 22 poz. 715

Uchwała nr 18/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 182/XLVII/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z późn. zm) i art. 5 ust. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 913, z późn.), Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala co nastepuje:

§ 1. W § uchwały nr 182/XLVII/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pkt 2 podpunkt d otrzymuje brzmienie:" d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zkresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajetych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m2 powierzchni uzytkowej - 4,27 zł"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Mikulski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe