Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 22 poz. 716

Uchwała nr 19/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 6 a ust. 11 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 z późn. zmianami), art. 6 ust. 13 Ustawy z dnia 15 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 9 Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200 poz. 1682 z późn. zmianami) - Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 3. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IPR-1), stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały. 2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IPN-1), stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały. 3. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IDL-1), stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 18/III/2002 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 11 grudnia 2002 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Mikulski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/III/2010
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Microsoft Word - Deklaracja na podatek rolny Załącznik Nr 1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19/III/2010
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Microsoft Word - Deklaracja na podatek od nieruchomości Załącznik Nr 2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 19/III/2010
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Microsoft Word - Deklaracja na podatek leśny Załącznik Nr 3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 19/III/2010
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Microsoft Word - Informacja w sprawie podatku rolnego Załącznik Nr 4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 19/III/2010
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Microsoft Word - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Załącznik Nr 5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 19/III/2010
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Microsoft Word - Informacja w sprawie podatku leśnego Załącznik Nr 6.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe