Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 22 poz. 717

Uchwała nr III/14/10 Rady Miasta i Gminy Łosice

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w Statucie Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 4 ust. 1 Statutu Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/104/04 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 czerwca 2004r. otrzymuje brzmienie:

1. Pracownicy Zespołu to:

1) Kierownik,

2) Główny Księgowy,

3) Starszy inspektor ds. płac i księgowości,

4) Starszy inspektor ds. kasy i administracji,

5) Kierowca.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA I GMINY


Zbigniew Jaszczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe