Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 22 poz. 721

Zarządzenie nr 7/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 19 stycznia 2011r.

w sprawie ustalenia czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele

Tekst pierwotny

Na podstawie art.8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr.31 poz. 266 z późn. zm.) art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 Nr.142 ,poz.1591 z późn. zm.) oraz wykonaniu uchwały Nr.58/VIII/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 – 2012. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę czynszu regulowanego na rok 2011 za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 1.00 zł.(słownie jeden złoty). Stawka czynszu za 1 m2 ulega obniżeniu : 1.Jeżeli mieszkanie nie jest wyposażone w łazienkę i wodę o 10%. 2.Jeżeli mieszkanie nie jest podłączone do sieci kanalizacyjnej lub szamba 10%. 3.Jeżeli mieszkanie położone jest w budynku odległym ponad 2 km. od centrum (miasta,wsi) o 10 %. Stawka czynszu za 1 m2 ulega zwiększeniu : 1.Jeżeli mieszkanie jest wyposażone w łazienkę i wodę o 10 %. 2.Jeżeli mieszkanie jest podłączone do sieci kanalizacyjnej lub szamba o 10 %. 3.Jeżeli mieszkanie jest wyposażone w centralne ogrzewanie o 10 %.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 4/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Chorzelach z dnia 08.01.2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach oraz Dyrektorom Szkół.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

mgr Beata Szczepankowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe