Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 31 poz. 1004

Uchwała nr 20/V/2011 Rady Gminy Załuski

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 ze zm.) Rada Gminy w Załuski uchwala, co następuje:

§ 1. Obowiązek uiszczania górnych stawek opłat, określonych w niniejszej uchwale, mają właściciele nieruchomości lub najemcy albo właściciele lokali położonych na terenie gminy Załuski

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych

1) od mieszkańców:

- za pojemnik na odpady o poj. 110-120 l – 15,46 zł + 8% VAT,

- za pojemnik na odpady o poj. 240 l – 24,04 zł + 8% VAT,

- za pojemnik na odpady o poj. 1100 l – 71,90 zł + 8% VAT,

- za kontener o poj. 6,5 m3 – 368,08 zł + 8% VAT,

- za kontener o poj. 7,3 m3 – 394,54 zł + 8% VAT,

- używanie pojemników 110-120 l – 2,00 zł + 8% VAT,

- używanie pojemników 240 l – 2,70 zł + 8% VAT,

- używanie pojemników 1100 l – 40,61 zł + 8% VAT,

- używanie kontenerów o poj. 6,5 m3 – 83,14 zł + 8% VAT,

- używanie kontenerów o poj. 7,3 m3 – 83,14 zł + 8% VAT

2) od instytucji:

- za pojemnik na odpady o poj. 110-120 l – 16,61 zł + 8% VAT,

- za pojemnik na odpady o poj. 240 l – 25,19 zł + 8% VAT,

- za pojemnik na odpady o poj. 1100 l – 77,52 zł + 8% VAT,

- za kontener o poj. 6,5 m3 – 381,88 zł + 8% VAT,

- za kontener o poj. 7,3 m3 – 406,04 zł + 8% VAT,

- używanie pojemników 110-120 l – 2,00 zł + 8% VAT,

- używanie pojemników 240 l – 2,70 zł + 8% VAT,

- używanie pojemników 1100 l – 40,61 zł + 8% VAT,

- używanie kontenerów o poj. 6,5 m3 – 83,14 zł + 8% VAT,

- używanie kontenerów o poj. 7,3 m3 – 83,14 zł + 8% VAT

2. Ustala się następujące stawki opłat za odbiór i transport nieczystości ciekłych:

1) od mieszkańców:

- za zbiornik o pojemności 3,5 m3 – 138,68 zł + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 5,25 m 3 – 166,63 zł + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 7,2 m3 – 195,65 zł + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 10,5 m3 – 252,63 zł + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 12 m3 – 274,13 zł + 8% VAT

2) od instytucji:

- za zbiornik o pojemności 3,5 m3 – 148,35 zł + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 5,25 m 3 – 178,45 zł + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 7,2 m3 – 209,63 zł + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 10,5 m3 – 264,45 zł + 8% VAT

- za zbiornik o pojemności 12 m3 – 285,95 zł + 8% VAT

§ 3. Traci moc uchwała Nr 219/XXX/2009 Rady Gminy w Załuski z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe