Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 31 poz. 1005

Uchwała nr 22/V/2011 Rady Gminy Załuski

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Załuski na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a, art. 40 ust. 2 pkt 3, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. - Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. - Nr 102, poz. 651, ze zm.) Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nieruchomości gruntowe należące do gminy Załuski mogą być oddawane w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony osobom fizycznym lub prawnym na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami.

2. Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawieranie przez Wójta Gminy Załuski umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Załuski na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jeżeli oddanie w dzierżawę następuje:

1) na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z nieruchomości gminnej na podstawie umowy przez okres co najmniej 3 lat;

2) na rzecz osoby lub jej następcy prawnego, która wybudowała na gruncie gminnym obiekt budowlany trwale lub nietrwale związany z gruntem;

3) na cele prowadzenie działalności niezarobkowej, w szczególności charytatywnej, kulturalnej i oświatowej;

4) na rzecz klubów sportowych;

5) na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

6) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych;

7) na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa;

8) na rzecz kościołów i związków wyznaniowych (na cele działalności sakralnej);

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe