Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 31 poz. 1007

Uchwała nr 27/V/2011 Rady Gminy Załuski

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Załuski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 i art 44 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Załuski uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Załuski – Uchwała Nr 26/IV/2003 Rady Gminy Załuski z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski ( Dz.U. Nr 64, poz. 1692 ), wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale czwartym § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Rada powołuje następujące komisje:

1) Rewizyjną,

2) ds. Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

3) ds. Szkolnictwa, Zdrowia, Samorządności i Porządku Publicznego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe