Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 31 poz. 1013

Uchwała nr 24/VI/2011 Rady MIasta Józefowa

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w I półroczu 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się dopłatę do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dla gospodarstw domowych (grupa odbiorców nr 1), dla Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. w wysokości:

Rodzaj dopłaty

Wysokość dopłaty netto

Stawka VAT

Wysokość dopłaty brutto

za wodę

1,12 zł/m3

8%

1,21 zł/m3

za ścieki

1,62 zł/m3

8%

1,75 zł/m3

§ 2.

Dopłaty obowiązują od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Marianna Jakubowska


Uzasadnienie do Uchwały Nr 24/VI/2011
Rady Miasta Józefowa
z dnia 28 stycznia 2011 r.

W dniu 15 lipca 2010 r. Rada Miasta Józefowa podjęła uchwałę nr Nr 326/V/10 w sprawie zatwierdzenia cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z mocą obowiązywania przez okres pierwszych 18 miesięcy począwszy od dnia zarejestrowania spółki Hydrosfera Józefów w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli do dnia 14 marca 2012 r. Stawki określone w w/w uchwale skalkulowane zostały na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na okres obowiązywania taryf. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje możliwość zastosowania dopłat do wybranych grup taryfowych. Mając na uwadze złagodzenie skutków podwyżki cen zasadne jest ustalenie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych (grupa odbiorców nr 1) w wysokości:

- za wodę

-1,21 zł/m3 brutto;

- za ścieki

-1,75 zł.m3 brutto.

Szacuje się, że Miasto Józefów z tytułu w/w dopłat w I półroczu 2011 r. poniesie koszty w wysokości:

- za wodę

- 176 000 zł brutto przy sprzedaży ok. 145 500 m3 wody;

- za ścieki

- 262 500 zł brutto przy odbiorze ok. 150 000 m3 ścieków.

W wyniku uchwalenia dopłat, ostateczne ceny usług dla wszystkich odbiorców kształtować się będą na następującym poziomie:

Za wodę

Wysokość netto

Stawka VAT

Wysokość brutto

cena wody – gospodarstwa domowe

3,40 zł/m3

8%

3,67 zł/m3

cena wody – pozostali odbiorcy

4,52 zł/m3

8%

4,88 zł/m3

Za ścieki

Wysokość netto

Stawka VAT

Wysokość brutto

cena ścieków – gospodarstwa domowe

6,18 zł/m3

8%

6,67 zł/m3

cena ścieków – pozostali odbiorcy

7,80 zł/m3

8%

8,42 zł/m3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe