Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 31 poz. 1014

Uchwała nr 25/VI/2011 Rady MIasta Józefowa

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r Nr 371/V/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) , zarządza się co następuje :

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r Nr 371/V/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r - § 1 pkt .2 lit.d otrzymuje brzmienie:

d) „ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej”

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 2.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia , z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Marianna Jakubowska


Uzasadnienie do Uchwały Nr 25/VI/2011
Rady MIasta Józefowa
z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r Nr 371/V/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok W Dzienniku Ustaw Nr 225 pod poz.1461 z dnia 30 listopada 2010r opublikowana została ustawa z dnia 24 września 2010r o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowelizacja dotyczy stawki od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Zapis art. 5 ust.1 pkt 2 lit.d o brzmieniu : „ Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych” po nowelizacji otrzymał brzmienie : „Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ” Celem nowelizacji w/w przepisu ustawy było umożliwienie stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości od budynków przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych również na te budynki i ich części, które nie są bezpośrednio zajęte, lecz jedynie związane z realizacją świadczeń zdrowotnych. ( np. korytarze, toalety, pomieszczenia administracyjne). Podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione , gdyż uchwała obowiązująca w 2011r ze starą stawką nie może być sprzeczna z brzmienie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przewodniczący Rady Miasta Józefowa Marianna Jakubowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe