Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 32 poz. 1024

Uchwała nr 5/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zwoleń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.2) – uchwala się, co następuje:
§ 11. Wyznacza się aglomerację Zwoleń o równoważnej liczbie mieszkańców 9753, położoną na terenie miasta Zwoleń, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Zwoleń. 2. W skład aglomeracji Zwoleń wchodzi miasto Zwoleń. 3. Obszar i granice aglomeracji Zwoleń, o której mowa w ust. 1, określa mapa w skali 1 : 25 000, stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 2Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski
 
a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
b) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 147, poz. 1033 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz.1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 5/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

legenda
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 5/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.JPG

Image0083
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe