Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 32 poz. 1038

Uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy w Mirowie

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40, ust.1 art. 41, ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm. ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr.95 poz. 613 ze zm. ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 ze zm. ),Rada Gminy w Mirowie uchwala co następuje :

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa: 1.podatku leśnego od osób fizycznych, 2.podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 3.podatku rolnego od osób fizycznych.

§ 2. Pobór podatków w drodze inkasa zleca się sołtysom na terenie danego sołectwa , wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wynagrodzenie za inkaso wysokości 15% od pobranych należności.

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przekazane do Urzędu Gminy w Mirowie w ciągu trzech dni roboczych po terminie płatności danego podatku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/103/2008 z 09 grudnia 2008 roku Rady Gminy w Mirowie w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. 1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Sołectwach 2.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Mirowie


Wiesław Morawiak

Załącznik do Uchwały Nr III/22/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

zalacznik1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe