Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 39 poz. 1289

Uchwała nr 44/IV/2011 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 24 lutego 2011r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.1) ) Rada Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 51/IX/07 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 199, poz. 5627), wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 49 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie;

„1. Komisje stałe Rady liczą od 5 do 11 członków.

2. Komisje doraźne Rady liczą od 3 do 7 członków.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Szymon Rosiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe