Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 39 poz. 1302

Uchwała nr 16/IV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 23 lutego 2011r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Radzymin Nr 07/III/2011 z dnia 26 stycznia 2011roku:

1.Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2.Różnica między planem dochodów a wydatków stanowi kwotę 4 018 600,00 zł;

3.Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 018 600,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów;

4.Przychody budżetu stanowią kwotę 6 672 000,00 zł , rozchody budżetu stanowią kwotę 2 653 400 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Elżbieta Darka

Załącznik do Uchwały Nr 16/IV/2011
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

Uuchwała 16 zał 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe