Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 43 poz. 1442

Uchwała nr IV/65/11 Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1, lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz 844 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska w Żelechowie postanawia:

§ 1.

Ustalić stawki dzienne opłaty targowej, jak niżej:

1. Targowisko przy ulicy Aleja Wojska Polskiego w Żelechowie:

a) za 1 m2 powierzchni zajętej pod stoisko, stragan lub samochód (bez względu na rodzaj branży handlowej) - 3,00 zł

b) za stragan za każdy dzień handlowy - 20,00 zł

c) za handel wyrobami mięsnymi 2,50 zł za 1 m2 powierzchni pod stoisko lub samochód lecz nie mniej niż - 34,00 zł

2. Targowisko przy ulicy Kochanowskiego w Żelechowie:

a) za wjazd wozem konnym, ciągnikiem w celu sprzedaży płodów rolnych lub żywca - 5,00 zł

b) za wjazd pustym wozem lub ciągnikiem - 2,00 zł

c) za wjazd samochodem z płodami rolnymi - 28,00 zł

d) za wjazd samochodem lub ciągnikiem z innymi materiałami niż płody rolne:

- bez przyczepy - 42,00 zł

- z przyczepą - 56,00 zł

3. Inne tereny wyznaczone do handlu – ul. Rynek:

a) handel dla rolników sprzedających płody rolne własnej produkcji:

- z ręki - 1,00 zł

- za stoisko - 10,00 zł

b) handel płodami rolnymi - 21,00 zł

c) handel produktami przemysłowymi - 28,00 zł

§ 2.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż

§ 3.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez następujące osoby:

1. Na targowisku przy ulicy Kochanowskiego – Pan Andrzej Jaworski

2. Na targowisku przy ul. Aleja Wojska Polskiego – Pan Grzegorz Frankowski i Pan Andrzej Majek

3. Inne tereny wyznaczone do handlu – ul .Rynek – Pan Andrzej Jaworski.

§ 4.

Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1. Targowisko przy ul. Aleja Wojska Polskiego za każdy dzień targowy - 80,00 zł/brutto

2. Targowisko przy ulicy Kochanowskiego za każdy dzień targowy - 70,00 zł/brutto

3. Inne tereny wyznaczone do handlu – ul Rynek - 16,60% od zainkasowanej kwoty.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr II/16/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej na 2011 r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA Rady Miejskiej w Żelechowie


Jadwiga Kulikowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe