Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 43 poz. 1443

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Borkowicach

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Borkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Borkowice, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/34/2003 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 23 kwietnia 2003r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 147 poz.3663 z dnia 1 czerwca 2003r. wprowadza się następujące zmiany: Dodaje się §38a w brzmieniu: Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Borkowice:

1. jednostki budżetowe:

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruszkowicach

d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ninkowie

e) Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach

f) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach

2. samorządowe instytucje kultury:

a) Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/48/2003 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 lipca 2003r. w sprawie wykazu gminnych jednostek organizacyjnych oraz Uchwała Nr XXXIV/164/2006 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmian w wykazie gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Tomasz Zdral

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe