Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 43 poz. 1446

Zarządzenie nr 423/2011 Prezydenta Miasta Radomia

z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 86 ust. 7 i 7a oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) zarządzam:

§ 1.

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w podanych niżej wysokościach:

1) Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” ul. Kolberga 19; 3899,45 zł. (słownie: trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, czterdzieści pięć groszy),

2) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Radomiu ul. Bacha 11; 2050,90 zł. (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych, dziewięćdziesiąt groszy),

3) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Radomiu ul. Wośnicka 28A; 1443,04 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści trzy złote, cztery grosze),

4) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Radomiu ul. Ostrowiecka 7; 1546,38 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści sześć złotych, trzydzieści osiem groszy),

5) Placówka Rodzinna Nr 4 w Radomiu ul. Rwańska 10; 1455,08 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt pięć złotych, osiem groszy),

6) Placówka Rodzinna Nr 5 w Radomiu ul. Bakalarza 60; 1490,23 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych, dwadzieścia trzy grosze),

7) Placówka Rodzinna Nr 6 w Radomiu ul. Kruczkowskiego 3; 1410,79 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy),

8) Placówka Rodzinna Nr 7 w Radomiu ul. Wieniawskiego 5; 2360,34 zł. (słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych, trzydzieści cztery grosze),

9) Placówka Rodzinna Nr 8 w Radomiu ul. Joteyki 4 m. 1; 2562,33 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote, trzydzieści trzy grosze),

10) Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu ul. Południowa 11; 1501,18 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset jeden złotych, osiemnaście groszy),

11) Placówka Rodzinna Nr 10 w Radomiu ul. Reja 5; 1723,53 zł. (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia trzy złote, pięćdziesiąt trzy grosze),

12) Placówka Rodzinna Nr 11 w Radomiu ul. Godowska 81H; 2406,09 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta sześć złotych, dziewięć groszy),

13) Placówka Rodzinna Nr 12 w Radomiu ul. Góralska 8; 2138,95 zł. (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści osiem złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy),

14) Placówka Rodzinna Nr 13 w Radomiu ul. Vietha 38; 1982,26 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote, dwadzieścia sześć groszy)

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek wymienionych w § 1.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 3253/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

wz. PREZYDENTA MIASTAIgor Marszałkiewcz
WICEPREZYDENT MIASTA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe