Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 43 poz. 1454

Aneks nr 9 Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2011r.

do porozumienia z dnia 1 marca 2006r. zawartego z powiatem Żuromińskim

Tekst pierwotny

Zawarty w dniu 28.01.2011r pomiędzy Powiatem Mławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu, którego działają:

1. Włodzimierz A. Wojnarowski - Starosta Mławski,

2. Barbara Gutowska - Wicestarosta Mławski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Kowalskiej,

zwanym dalej "Powierzającym",

a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

1. Janusz Welenc- Starosta Żuromiński,

2. Mieczysław Olszlegier - Wicestarosta Żuromiński,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ireny Brejna,

do Porozumienia z dnia 01 marca 2006r. zawartego pomiędzy powiatem Mławskim, a Powiatem Żurominskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego”, na podstawie §5 Porozumienia, wprowadza się zmiany określone w §1 aneksu:

§ 1. 1) §2 ust 5 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„§2 ust.5 Koszt kształcenia jednego ucznia ustala się na kwotę 300, 00zł (słownie: trzysta złotych).

2) §2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„§2 ust.9 „ Kwota dotacji, o której mowa w §2 ust.3 oraz w ust.8 będzie przekazana na wskazane konto bankowe „Przejmującego” zadanie do realizacji po zakończeniu kursu w terminie 14 dni od otrzymania noty oraz po stwierdzeniu jego prawidłowego zrealizowania przez Zespół Szkół Nr3 w Mławie”.

3) W §2 skreśla się ust.11.

§ 2. Inne postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do uczniów kierowanych od 01.01.2011r. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stroną ogłaszającą jest "Powierzający".

Starosta


Włodzimierz A. Wojnarowski


Wicestarosta


Barbara Gutowska

Starosta Żurominski


mgr Janusz Welenc


Wicestarosta Żuromiński


mgr inż. Mieczysław Olszlegier

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu

Skarbnik Powiatu


Elżbieta Kowalska

Skarbnik Powiatu


mgr Irena Brejna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe