Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 45 poz. 1489

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu

z dnia 11 lutego 2011r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95), art. 4 ust.1 pkt 2, art.12 pkt 11 oraz art.42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze. zm.) Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, przyjętego uchwałą Nr 8/2010 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu z dnia 03.11.2010 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXI/165/2005 z dnia 09.03.2005 r.

2) uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXIX/233/2006 z dnia 27.03.2006 r.

3) uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXII/252/2006 z dnia 28.09.2006 r.

4) uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XVI/75/2008 z dnia 29.02.2008 r

5) uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXI/115/2008 z dnia 27.08.2008 r.

6) uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXVIII/149/2009 z dnia 27.03.2009 r.

7) uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXIV/186/2009 z dnia 26.10.2009r.

8) uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XLIV/249/2010 z dnia 28.09.2010r.

9) uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XLV/251/2010 z dnia 09.11.2010 r.

§ 2. Obwieszczenie Rady Powiatu w Szydłowcu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu

Marek Sokołowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 11 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Obwieszczenie Rady Powiatu w Szydłowcu 11.02.2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 11 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPZZOZ 2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe