Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 45 poz. 1499

Uchwała nr 36/V/2011 Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z 2001r. z późn.zm.) oraz art.11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z 2007 r. z późn.zm. ) - Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 175/XXXII/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Harazińska

Załącznik do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Gminy w Dzierzążni
z dnia 15 marca 2011 r.
Zalacznik1.docx

Statut SGZOZ w Dzierzążni

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe