| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Różanie

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1)wywóz nieczystości stałych z pojemników:

a) 110 litrów - 9,50 zł + 8%VAT

b) 240 litrów - 16,50 zł + 8%VAT

2)odbiór nieczystości stałych luzem transportem zakładu za 1m3 - 125,00 zł + 8%VAT

3)odbiór nieczystości stałych przestrzennych luzem transportem zakładu za 1m3 - 124,00 zł + 8%VAT

4)opłaty za przyjęcie nieczystości stałych – bytowych na wysypisko komunalne - 210,00 zł/ tonę+8%VAT

5)opłaty za przyjęcie nieczystości stałych przestrzennych na wysypisko komunalne typu karpy, gałęzie itp - 260,00 zł/ tonę+8%VAT

6)opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

a) za jedną przyczepę asenizacyjną o pojemności 4000 l w promieniu do 3 km od oczyszczalni ścieków w Różanie - 60,39 zł + 8%VAT

b) za jedną przyczepę asenizacyjną o pojemności 4000 l w promieniu powyżej 3 km od oczyszczalni ścieków w Różanie - 73,28 zł + 8%VAT

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/173/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 Nr 115, poz. 2395)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Prusik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »