Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 79 poz. 2550

Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 28 stycznia 2011r.

Tekst pierwotny

Zawarty w dniu 28.01.2011r pomiędzy Powiatem Mławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu, którego działają:

1. Włodzimierz A. Wojnarowski - Starosta Mławski

2. Barbara Gutowska - Wicestarosta Mławski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Kowalskiej

zwanym dalej "Powierzającym"

a Powiatem Ciechanowskim w imieniu, którego działają:

1. Sławomir Morawski - Starosta Ciechanowski

2. Andrzej Pawłowski - Wicestarosta Ciechanowski

przy kontrasygnacie Skarbnika - Elżbiety Kwiatkowskiej

zwanym dalej "Przejmującym"

do Porozumienia zawartego w dniu 12 marca 2007r pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie: powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego” na podstawie §5 Porozumienia, wprowadza się zmiany określone w §1 aneksu:

§ 1. 1) §2ust 5 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„§2 ust.5 Koszt kształcenia jednego ucznia ustala się na kwotę 300, 00zł (słownie: trzysta złotych).

2) §2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„§2 ust.9 „ Kwota dotacji, o której mowa w §2 ust.3oraz w ust.8 będzie przekazana na wskazane konto bankowe „Przejmującego” zadanie do realizacji po zakończeniu kursu w terminie 14 dni od otrzymania noty oraz po stwierdzeniu jego zrealizowania przez Zespół Szkół Nr3 w Mławie”.

3) W §2 skreśla się ust.11.

§ 2. Inne postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do uczniów kierowanych od 01.01.2011r. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stroną ogłaszającą jest "Powierzający".

Starosta Mławski


Włodzimierz A. Wojnarowski


Wicestarosta


Barbara Gutowska

Starosta Ciechanowski


Sławomir Morawski


Wicestarosta


Andrzej Pawłowski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu

Skarbnik Powiatu


Elżbieta Kowalska

Skarbnik Powiatu


Elżbieta Kwiatkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe