| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 176, poz.1238 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Dz.U. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Dz.U. Nr 18, poz. 97) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska uchwala się , co następuje:

§ 1. Znosi się ochronę pomnika przyrody na terenie powiatu kozienickiego tj . drzewa dębu szypułkowego ( Quercus rober) – 1 szt. pomnika przyrody ustanowionego rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego ( Dz. Urz. Woj. Maz. 08.194.7026) lp. 9 załącznika do ww rozporządzenia., o obwodzie 420 cm na wysokości 1,3 m, rosnącego w północno-zachodniej części działki nr ew. 127 położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko, w obrębie geodezyjnym Garbatka-Letnisko „ Północ”, będącej w użytkowaniu wieczystym: Pani Ewy Starnawskiej, Pani Moniki Stachowicz, Pana Wojciecha Starnawskiego, ze względna utratę jego wartości przyrodniczej (uschnięcie).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzie w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Mazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »