Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 86 poz. 2776

Uchwała nr 30/IV/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Tekst pierwotny

Na podstawie art 7 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U. nr 236 z 2005 r. poz. 2008 z późn.zm.) oraz paragraf 2,3 i 4 rozporządzenia ministra srodowiska z dnia 30.12.2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia /Dz.U. z 2006 r. nr 5 poz.33/ uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakiue powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia:

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbirników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - stanowiących załącznmik nr 2 do niniejszej uchwały,

w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwlok zwierzęcych i ich części - stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości , w szczególności przez rozwieszenie w miejscach publicznych Gminy i Miasta Wyszogród oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ugimwyszogrod.bip.org.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Maryś Mieszkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/IV/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

zał.nr 1 Oli 30.03.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30/IV/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zał. nr 2. 30.03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 30/IV/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

załącznik 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe