Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 86 poz. 2782

Uchwała nr X/115/2011 Rady Miasta Pionki

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta w Pionkach postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Pionki na lata 2011 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Bohdan Tosza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/115/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr1 do uchwały Nr X/115/2011 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr X/115/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.1.xls

Załącznik nr 1.1 do Uchwały Nr X/115/2011-Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe