Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 86 poz. 2784

Uchwała nr X/118/2011 Rady Miasta Pionki

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki graficznej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII/153/2003 r. Rady Miasta Pionki z dnia 24.10.2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

§ 1. 1. W załączniku graficznym Nr 1 (rysunek planu) do Uchwały Nr XIII/153/2003 r. Rady Miasta Pionki z dnia 24.10.2003 roku wprowadza się korektę polegającą na oznaczeniu terenu działek nr ewid. 421/5, 421/6, 421/7, 421/8, 421/9, 421/10, 1579/43, 1579/44, 1579/45, 1579/46, 1579/47, 1579/48, 1579/49, 1579/50, 1579/51, 1579/52, 1579/53, 1579/54, 1579/55, 1579/56 i 1579/57 oraz część terenu działek Nr 421/4 i Nr 1579/42 ograniczonego od północy linią rozgraniczenia ulicy 15 Stycznia, od wschodu linią przebiegającą w odległości 30,0 m od wschodniej granicy działek Nr1579/43, 1579/50 i 1579/51, natomiast od południa linią rozgraniczenia terenów komunikacji kolejowej, kolorem czerwonym oznaczającym przeznaczenie terenu pod usługi.

2. Fragment rysunku planu z naniesioną korektą oznaczenia graficznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Rysunek przedstawiający granice terenu objętego korektą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Bohdan Tosza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/118/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.bmp

Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/118/2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/118/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.bmp

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/118/2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe