Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 86 poz. 2785

Uchwała nr X/120/2011 Rady Miasta w Pionkach

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Tekst pierwotny

w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z póź. zm.) Rada Miasta w Pionkach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy miasto Pionki, który uczestniczył w działaniu ratowniczym w wysokości 12 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.

§ 2. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy miasto Pionki, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Miasto Pionki w kwocie 3 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

§ 3. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Bohdan Tosza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe