Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 92 poz. 2954

Uchwała nr XLII/157/10 Rady Gminy Łaskarzew

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy Łaskarzew uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki w podatku od środków transportowych na 2011 rok:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 624 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 920 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.154 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyżej niż 12 ton w zależności od osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – stawki określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

13

1.180

1.240

13

14

1.180

1.240

14

15

1.240

1.384

15

powyżej

1.394

1.420

TRZY OSIE

12

17

1.140

1.240

17

19

1.140

1.240

19

21

1.194

1.294

21

23

1.194

1.294

23

25

1.520

1.720

25

powyżej

1.520

1.720

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1.204

1.264

25

27

1.264

1.474

27

29

1.344

1.814

29

31

1.804

2.520

31

powyżej

1.814

2.544

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton = 1.154,00zł.

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia – stawki określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowitaZespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

DWIE OSIE

12

18

1.354

1.454

18

25

1.594

1.754

25

31

1.744

1.854

31

powyżej

1.834

2.014

TRZY OSIE

12

40

1.444

2.014

40

powyżej

1.944

2.586

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.004 zł.

6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – stawki określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy) (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

914

994

18

25

914

994

25

powyżej

1.120

1.220

DWIE OSIE

12

28

904

1.094

28

33

934

1.094

33

38

1.094

1.420

38

powyżej

1.344

1.820

TRZY OSIE

12

38

984

1.144

38

powyżej

1.154

1.424

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.090 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.884 zł

§ 2. Podatek jest płatny bez wezwania w ratach do 15 lutego i 15 września 2011 roku w kasie Urzędu Gminy lub placówkach pocztowych i banku na rachunek Urzędu Gminy Łaskarzew.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Gendek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe